phongtranhbenhtat.com

Một hành giả hỏi lão hòa thượng Trước khi đắc Đạo ngài làm gì

Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì?"
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?”
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”
Lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.
DUNG TRAN
27/04/2019
2 bình luận:
Lephuocsinh Lephuocsinh
27-04-2019, 02:24:06
Trước khi Đắc Đạo chỉ Lo,Đắc Đạo rồi chẳng ngại ai Trách móc nên Tâm bình yên (!)
Minh Hiep Nguyen
27-04-2019, 02:24:06
Đây là cách sống của anh chàng chịu chơi Alexiz Zorba: “Khi ăn tôi chỉ biết tôi ăn, khi làm việc tôi chỉ biết làm việc, khi làm tình tôi chỉ biết làm tình”

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *