phongtranhbenhtat.com

Hôm nay là ngày vui

Hôm nay là ngày vui..... Ngày hạnh phúc của thằng cờ hó.... Vì khoảng cách không thể có mặt để chứng kiến hoà chung niềm vui cùng bạn
Thôi thì chỉ biết nhờ fb lưu giữ và gửi tới vợ chồng bạn lời Chúc mừng hạnh phúc
Chúc vợ chồng bạn
Trăm năm tình viên mãn
Bạc đầu nghĩa Phu thê
29/08/2018
Facebook: https://www.facebook.com/ylakuoi

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *